Αποστολή-Αξίες-Ποιότητα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ είναι μια εταιρεία που:

 

 • Αναπτύσσει Κανάλια Πωλήσεων, Δίκτυα Merchandising και Merchandising Standards για να εξυπηρετήσει τους στόχους των πελατών της ως εξωτερικός συνεργάτης συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και εφαρμόζοντας τα πλάνα στην πράξη.
 • Υιοθετεί συνεχώς νέες μεθόδους και τεχνολογίες.
 • Συμμετέχει στην έρευνα και την προώθηση νεωτεριστικών προϊόντων στον τομέα της υγείας με χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών συμμετέχοντας σε ομάδες επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων που συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Εκτελεί Έρευνες Αγοράς και ασχολείται με το Direct Marketing σε διάφορους τομείς (π.χ. Καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες).
 • Αναπτύσσει συστήματα υποστήριξης υλικών πωλήσεων των εταιρειών και διαχειρίζεται τα πάγια υλικά των πελατών της (ψυγεία, ράφια, κλπ.).
 • Διαχειρίζεται την φύλαξη και αποστολή υλικού σε σημεία πωλήσεων (διαφημιστικό υλικό, δείγματα, κλπ.) και παρέχει υπηρεσίες sales logistics σε εταιρείες πελάτες.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα σε θέματα οργάνωσης management και marketing και εφαρμογής της Οικονομικής Πολιτικής τους.
 • Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης.
 • Προωθεί πωλήσεις προϊόντων στο εξωτερικό μέσω διεθνών εκθέσεων και συναντήσεων.

 

ΑΞΙΕΣ

Το περιβάλλον του κλάδου των υπηρεσιών όπως και η εποχή μας ολόκληρη  χαράκτηρίζεται από την λέξη «αλλαγή». Καμία εταιρεία δεν μπορεί να δημιουργήσει μία κουλτούρα που να αντιστέκεται στην αλλαγή αλλά αντιθέτως πρέπει να δημιουργεί δομές που να την ενσωματώνουν.

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ κινούμενη σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι μια εταιρεία που στοχεύει στο να δημιουργεί τάσεις και εξελίξεις στο περιβάλλον της. Δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς και εξελίσσεται μέσα σε αυτούς,  προσαρμοζόμενη ταυτόχρονα στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες πραγματικότητες που αντιμετωπίζει. Διαισθανόμενη το εξωτερικό περιβάλλον η εταιρεία δείχνει μία τάση προσαρμογής αλλά και ταυτόχρονα ηγεσίας στις εξελίξεις με εμμονή στην βελτίωση των διαδικασίών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως αναγνωρίζοντας την δυναμικότητα του κλάδου και την έντονη ανάγκη προδραστικότητας, επενδύει σε ανθρώπους που είναι:

 • έτοιμοι να συμπλεύσουν με την κουλτούρα της αλλαγής
 • είναι πρόθυμοι να εμπλακούν στις απαραίτητες διαδικασίες με στόχο τη δια βίου μάθηση
 • ευπροσάρμοστοι στα εναλασσόμενα δεδομένα

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Από το 2002 έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης και ποιότητας που πληροί τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008 με πιστοποίηση από την TUV Rheinland Group, στο πεδίο «Παροχή υπηρεσιών Marketing μέσω Merchandising και ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων».

ISO logo

Η Εταιρεία καταβάλλει, με προτεραιότητα, κάθε προσπάθεια για εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, προκειμένου να βρίσκεται στην αιχμή του ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

 • Οι πελάτες της ΤΑΛΑΝΤΟΝ είναι διασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες λόγω της συμμόρφωσης της εταιρείας με το πρότυπο ΣΔΠ EN ISO 9001:2008.
 • Υπάρχουν τεχνικές επεξεργασίας των πληροφοριών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε.
 • Δηλαδή, τεχνικές παρακολουθήσεων των έργων (βαθμολογήσεις, αξιολογήσεις, κλπ.), οδηγίες για συμμόρφωση του συστήματος, βελτίωση του συστήματος ποιότητας, κλπ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.