Σύμπραξη

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΑΕ συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣ  για την υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη Ελληνικού Γαστρονομικού Πολιτισμού»  που εντάσσεται στα ΤοπΣΑ της Περιφέρειας Αττικής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

LOGO

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχει αναλάβει μια σειρά ενεργειών που αφορούν στην συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων για την προώθηση τους στην απασχόληση. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται η επιλογή ωφελουμένων η διάγνωση των αναγκών και η υποστήριξη της πορείας τους στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου να στελεχώσει τις επιτροπές υποδοχής επιλογής και συμβουλευτικής με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, καλεί τους ενδιαφερόμενους με ειδικότητα κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, οικονομολόγους, σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού, να καταθέσουν τα βιογραφικά τους αυτοπροσώπως στην ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΑΕ Πεντέλης 44, Παλ. Φάληρο, το χρονικό διάστημα 03 – 23.12.2013. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αναστασία Βλάχου τηλ. 210 9407745-7 (εσωτ. 205).

 Αναλυτικός Πίνακας Προκηρύξεων Συμβάσεων Έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ 457275)

Δείτε τον πίνακα εδώ Συμβάσεις ΤΟΠΣΑ