Γιατί εμάς;

Το «κλειδί» στην προσέγγισή μας είναι: ΌΧΙ ΤΙ κάνουμε αλλά ΠΩΣ το κάνουμε..

- Ομάδα ΤΑΛΑΝΤΟΝ

world image

 

Γιατί εμάς..
Στην ΤΑΛΑΝΤΟΝ, στηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε χώρες των Βαλκανίων και την Κύπρο, οι οποίοι κατέχουν ηγετικές θέσεις στους τομείς της αγοράς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ έχει τη δυνατότητα να εργασθεί με τους πελάτες σε περιφερειακή ή διεθνή βάση.

Το κλειδί της επιτυχίας της ΤΑΛΑΝΤΟΝ είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις που χτίζουμε με τους πελάτες και η πεποίθησή μας να εργαζόμαστε μαζί με τον πελάτη για να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

 

Γιατί να αναθέσετε την εργασία σας στην ΤΑΛΑΝΤΟΝ;

  • Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ διαθέτει στελέχη με σημαντική τεχνογνωσία μάρκετινγκ, διεθνές δίκτυο συνεργατών  και merchandisers και αποδεδειγμένη εμπειρία σε τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά.
  • Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ  αναλύει υπάρχοντα πλάνα και στρατηγικές μάρκετινγκ, και στη συνέχεια συνεργάζεται με τα στελέχη των πελατών για να ενισχύσει την διάθεση και προβολή κατά περίπτωση.
  • Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ μεριμνά για την αρχική αξιολόγηση των πελατών, τη διάδοση των πληροφοριών, την τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά και την παρακολούθηση.
  • Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ  παρέχει στα στελέχη των πελατών τακτική ενημέρωση που μπορεί συχνά να είναι χρήσιμη στη διαμόρφωση πλάνων μάρκετινγκ και αναφορών.
  • Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ σας βοηθά να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε άκρως αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Αυτό χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ και να συντομεύσει τον κύκλο πώλησης.
  • Μετά τη συλλογή στοιχείων από τις αγορές η ΤΑΛΑΝΤΟΝ συνεχίζει να παρακολουθεί σε τακτική βάση για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι με την απόδοση, την υποβολή εκθέσεων, κλπ.
  • Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ εναρμονίζει τα συμφέροντά της με αυτά των πελατών της, με σκοπό την επιτυχία τους σε νέες αγορές και τη διατήρηση τους για πολλά χρόνια.
  • Για τους πελάτες  το αποτέλεσμα είναι σημαντική ανάπτυξη της αγοράς η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και του διοικητικού χρόνου, την απαλλαγή του πελάτη από καθημερινές εργασίες διαχείρισης και δέσμευσης ομάδων εργαζομένων.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.