Διεθνείς Δραστηριότητες

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ προσφέρει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών με σημαντική εμπειρία μάρκετινγκ στις αγορές του εξωτερικού που μπορεί να υποστηρίξει μια ποικιλία από διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριοτήτες αποτελεσματικά.

Ιnternational PromotionsΗ ΤΑΛΑΝΤΟΝ σε συνεργασία με μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων, σχεδιάζει και οργανώνει δράσεις για την προώθηση προϊόντων βασιζόμενη στις αρχές του διεθνούς marketing.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής η ΤΑΛΑΝΤΟΝ:

  • Ενημερώνει και προετοιμάζει τις επιχειρήσεις για την αγορά που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν.
  • Ενημερώνει για τις συνθήκες marketing και συσκευασίας.
  • Υποστηρίζει την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού με την οργάνωση συναντήσεων με τοπικούς αγοραστές αλλά και δίκτυα διανομών και πωλήσεων.
  • Υποστηρίζει την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκθέσεις εσωτερικού με την πρόσκληση συγκεκριμένων ομάδων επιχειρηματιών – αγοραστών.

Διεθνείς έρευνες

Για λογαριασμό των πελατών της πραγματοποιεί έρευνες αγοράς στο εξωτερικό όπου δίνονται πληροφορίες για:

  • το μέγεθος της αγοράς
  • τα σημεία πωλήσεων της αγοράς (every outlet survey)
  • τις προτιμήσεις της αγοράς στόχου
  • τις προτεραιότητες και τις προτεινόμενες δράσεις προσέγγισης

Business & Exports Consulting

Ενημερώνει και υποστηρίζει τους πελάτες της στην συμμετοχή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρηματικών και  εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικός Κατάλογος Εκθέσεων Εξωτερικού

foreign-exhibitions

 

Ενδεικτικός Κατάλογος Εκθέσεων Εσωτερικού

 

greek-exhibitions

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.