Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της ΤΑΛΑΝΤΟΝ
ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ …  ΕΠΕΙΔΗ …
.. Βοηθά στην βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, που βοηθά περαιτέρω τον εργαζόμενο να επιτύχει τους οργανωτικούς στόχους καθώς και άλλους επιμέρους στόχους.
.. Βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων που με τη σειρά τους βοηθούν την εταιρεία να επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο της.
.. Βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της επαγγελματικής ζωής.
.. Βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, κινήτρων, πίστης, καλής συμπεριφοράς και
.. Επιδεικνύει μια δέσμευση από την μεριά της εταιρείας για τη διατήρηση των εργαζομένων στην αιχμή της γνώσης και της πρακτικής.

Η διαδικασία εκπαίδευσης για την ΤΑΛΑΝΤΟΝ είναι διαρκής και θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησης και του προσωπικού.

 

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ έχει αναπτύξει μια μοναδική μέθοδο εκπαίδευσης και ανάπτυξης, την PRO.T.O.C.O.L.
Η λέξη αυτή είναι το ακρωνύμιο για PROgressive Training Omnibus for Competence & Operational Latitude (Προοδευτική Συλλογική Εκπαίδευση για Δεξιότητες σε όλο το Επιχειρηματικό  Εύρος)
Και αυτό ακριβώς κάνει…
Λειτουργεί σε όλο το εύρος των διοικητικών λειτουργιών και διασταυρώνει κάθε λειτουργία, από τον αρχικό προσανατολισμό και τη μεθοδολογία έως τις λειτουργικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιχειρησιακή αριστοποίηση.

Ως παράδειγμα για τη λειτουργία Αξιολόγησης και Ελέγχου μπορεί κανείς να ξεκινήσει από:
Κατανόηση του οράματος της εταιρείας, της στρατηγικής και των στόχων (προσανατολισμός) που καταλήγουν σε
Διαγράμματα Gantt (Δεξιότητες διαχείρισης έργων)

Το πρόγραμμα PRO.TO.C.O.L είναι πλήρως ευέλικτο και μπορεί να εφαρμοστεί σε «Ανοιχτά Σεμινάρια» (Open Seminars), σε «ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια» (intra company seminars) και πλήρως «Προσασμοσμένα στην Εταιρεία και / ή ανά τμήμα».

Έκδοση Εκπαιδευτικού Υλικού

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ μαζί με την Global Team International έχουν συστήσει έναν οργανισμό εκδόσεως βιβλίων για το Merchandising σε ένα ξεχωριστό ίδρυμα που καλείται Global Team Press.globalteam

Οι τομείς όπου υπάρχουν εκπαιδευτικά υλικά είναι:

  • Merchandising
  • Δίκτυα Πωλήσεων
  • Συστήματα Διανομών
  • Τεχνικές Team leaders

Παρακάτω εμφανίζουμε ενδεικτικά τους τίτλους που αφορούν σε Merchandising Skills:

  • Αρχές του merchandising (βιβλίο – αγγλικά)
  • Παγκόσμιο Merchandising ποιότητας (βιβλίο – αγγλικά)
  • Αρχές Merchandising για ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο  – Αγγλικά, Ελληνικά, Ρώσικα, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά)
  • Global Score Merchandising Audit (Windows based version – αγγλικά)

learn-and-lead

Ενδεικτικός Κατάλογος σεμιναρίων

1.Business sector induction course, 2.Strategy formation & Developing Strategic Priorities, 3.Brainstorming, 4.Planning Process and planning tools, 5.Budgeting & Reporting, 6.Project management, 7.Understanding organizational changes and future, 8.Effective Communication, 9.Conflict management, 10.Managing Change, 11.Recruiting and selection criteria, interviewing, 12.Training Needs and Internal training, Train the Trainer, 13.Presentation Skills, 14.Sales Skills, Distribution, Retail, Merchandising Skills, Tel Sales Skills, Pre-selling Skills, 15.Coaching, Running Effective Sales meetings Logistics, KPIs, 16.QC management, 17.Warehouse Mgt, 18.Manufacturing Mgt, 19.Αccepting Change and Innovation, Material Handling, 20.Safety, 21.Marketing skills, Trade Marketing, 22.Brand management, 23.Category Management, 24.CSM and CRM, 25.Key Account Management, 26.Communication Skills, presentations, Speaking from Pontium, Writing skills, Body Language, 27.Managing Effective Meetings, 28.Monthly, Quarterly Reporting Tools and Techniques, KPIs, 29.Βudgeting & Reporting, 30.Finance for the non financial employee, 31.Understanding and using Emotional Intelligence at work (EQ), 32.Digital literacy and IT skills, 33.Negotiating Skills (I & II), 34.Management I and II in a day workshop, 35.International Marketing, 36.The Operation of the International Trade Fairs.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.