Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικά Έργα

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νεωτεριστικών προϊόντων στον τομέα της υγείας με τη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνιών.

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ με τη μακρόχρονη προϋπηρεσία της στον τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ, εμπλέκεται σε ερευνητικά προγράμματα συμμετέχοντας σε ομάδες επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων που συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Τομείς Εργασιών

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία είναι οι εξής:

Δραστηριότητες Διαχείρισης Έργου

  • Διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητες διαχείρισης (προετοιμασία  όλων των παραδοτέων του έργου, τεχνικές εκθέσεις και οικονομικές / διοικητικές εκθέσεις, καθώς και η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των Συνεργατών).

Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

  • Έρευνα αγοράς (εντοπισμός δυνητικών χρηστών του συστήματος, ανάλυση αναγκών  των χρηστών και απόκτηση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής του συστήματος και των λειτουργικών προδιαγραφών).
  • Δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης (ανάπτυξη του σχεδίου προώθησης και διάδοσης του έργου – ιστοσελίδες των έργων, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, αφίσες, διαφημιστικά δώρα, συνέδρια και εκδηλώσεις, κλπ.).
  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και του σχεδίου αξιοποίησης του πλαισίου του έργου.

Δραστηριότητες Τεχνικής Υποστήριξης

  • Έλεγχος και Αξιολόγηση (ενσωμάτωση των επιμέρους στοιχείων σε ένα λειτουργικό περιβάλλον, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες, καθώς και την τεχνική αξιολόγηση του πλήρους συστήματος). Πιλοτικές μελέτες (διαγνωστικό λογισμικό κατά τη διάρκεια των πραγματικών δοκιμών προκειμένου να παραχθεί ένα σταθερό προϊόν στην αγορά).

Τι είναι το POCEMON;pocemon-projects

Το έργο POCEMON στοχεύει στην ανάπτυξη hardware και software μιας πολλαπλών χρήσεων αυτοάνοσων νοσημάτων πλατφόρμας διάγνωσης, συνδυάζοντας Lab-on-Chip (LOC) τεχνολογίες, πληκτρολόγησης, μικροηλεκτρονικής, φορητών συσκευών, έξυπνων αλγορίθμων και ασύρματων επικοινωνιών.

Ο συνδυασμός των τεχνολογιών LOC με γονιδιοματικές μικροσυστοιχίες της εξακρίβωσης HLA θα προσφέρει μια state-of-the-art διάγνωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Η ανάπτυξη της διαγνωστικής LOC πλατφόρμας βασίζεται σε μικροσυστοιχίες τύπου HLA και είναι ο κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου. Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες εξελίξεις που θα οδηγήσουν στη διάγνωση της πλειοψηφίας των αυτοάνοσων νοσημάτων. Η πλατφόρμα POCEMON θα προωθήσει και την προάγει την φροντίδα υγείας και διάγνωσης σε όλη την Ευρώπη.

Τι είναι το PERFORM;perform-project

Το έργο PERFORM στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική εξ αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας, την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση και εξατομίκευση της θεραπείας για τα άτομα που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες και διαταραχές της κίνησης, όπως η νόσος του Πάρκινσον (PD).
Το έργο φιλοδοξεί να ερευνήσει και να αναπτύξει ένα καινοτόμο, ευφυές σύστημα για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νευροεκφυλιστικής νόσου μέσω της απασχόλησης ενός ευρέως φάσματος μικρο-αισθητήρων που «φοριούνται», προηγμένης επεξεργασίας της γνώσης και αλγορίθμων σύντηξης.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.