Ιστορικό

TALANTON Business Consulting and Marketing Services
Εταιρεία Ανάθεσης Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Δικτύων Πωλήσεων & Merchandising

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται εκτελεστικά ως εξωτερικός συνεργάτης στο management, τις πωλήσεις, το merchandising και σε δραστηριότητες marketing. Ιδρύθηκε το 1996 και ασκεί τη δραστηριότητά της τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και την Κύπρο.

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ δημιουργεί και εφαρμόζει τακτικές που υλοποιούν / εφαρμόζουν τις στρατηγικές πωλήσεων και merchandising με περίπου 1.000.000 επισκέψεις ετησίως στην αγορά, ενώ οι πελάτες της να διατηρούν τον έλεγχο χωρίς την καθημερινή διοικητική επιβάρυνση.

Από το 2002 έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης και ποιότητας που πληροί τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008 με πιστοποίηση από την TUV Rheinland Group, στο πεδίο «Παροχή υπηρεσιών Marketing μέσω Merchandising και ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων».

ISO logo

 

Ιστορικό

 • 1996 – Ίδρυση της εταιρείας με κύρια ενασχόληση τα καταναλωτικά προϊόντα.
 • 1998 – Έναρξη απασχόλησης με τις προηγμένες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνιών.
 • 2000-2001 – Σύνδεση με την Global Team  International NY και ανάληψη εργασιών σε Κύπρο και Βαλκάνια.
 • 2002 – Ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών και προσαρμογή της στο πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO 9001: 2000 με πιστοποίηση από την TUV Rheinland Group. Η πιστοποίηση ισχύει μέχρι και σήμερα στο πεδίο «Παροχή υπηρεσιών Marketing μέσω Merchandising και ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων» (ISO 9001:2008).
 • 2004-2005 – 1η πανευρωπαϊκή εφαρμογή merchandising και πωλήσεων φωνητικής πύλης νέας τεχνολογίας.
 • 2006 – Εφαρμογή Τεχνολογίας Φωνητικής Πύλης για παραγγελιοληψία και merchandising – Δίκτυο Πωλήσεων της DANONE.
 • 2007 – Εγκατάσταση  συστημάτων RFID (ραδιοσυχνότητες) και προσαρμοσμένων εφαρμογών για διαμόρφωση και σχηματισμό ασύρματων δικτύων. Προώθηση της λύσης του τελικού προϊόντος με τις στρατηγικές marketing και την εκμετάλλευση του δικτύου πελατών της εταιρείας.
 • 2008-2011 – Συμμετοχή σε Consortium Ευρωπαϊκών Εταιρειών που έχουν σαν έργο την έρευνα και ανάπτυξη νεωτεριστικών προϊόντων στον τομέα της υγείας. Τα έργα λέγονται POCEMON και PERFORM.
 • 2010 – Πολλαπλές ενέργειες σε έργα έρευνας αγοράς και πρωτοποριακά προϊόντα πωλήσεων (ECR). Ανάπτυξη νέων εφαρμογών marketing surveys (merchandising & sales audits).
 • 2011 – Επιλογή του έργου PERFORM από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμμετέχει στο Συνέδριο Καινοτομιών (Innovation Convention) ανάμεσα στα 50 από τα 450 τρέχοντα ερευνητικά έργα.
 • 2012 – Συνεργασία με εταιρεία GAP Vassilopoulos στην Κύπρο για παροχή υπηρεσιών  merchandising.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.