Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις για το Merchandising

Τι είναι το merchandising;
Στην ευρεία έννοια, το merchandising είναι κάθε πρακτική που συνεισφέρει στην πώληση προϊόντων στον τελικό καταναλωτή. Σε επίπεδο retail εντός καταστήματος το merchandising αναφέρεται στην ποικιλία προϊόντων διαθέσιμων προς πώληση και στην παρουσίαση αυτών των προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να διεγείρει το ενδιαφέρον και να δελεάσει τον πελάτη να προβεί σε αγορά.
Ποιος θα μπορούσε ή θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει Υπηρεσίες Merchandising;
Δουλεύουμε τόσο με μεγάλες εταιρείες παραγωγής όσο και με εταιρείες λιανικής. Όλες οι εταιρείες που επιθυμούν τα προϊόντα τους και οι υπηρεσίες  τους να έχουν καλύτερη παρουσία στην αγορά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
Τι μπορεί να κερδίσει κανείς από το merchandising;
Τα οφέλη περιλαμβάνουν ικανοποίηση πελάτη, μείωση αποθεμάτων/παλαιού στοκ, αυξημένες πωλήσεις, απελευθέρωση χώρου, χαμηλότερα κόστη επανατροφοδοσίας, κλπ.
Γιατί να αναθέσω τις Υπηρεσίες Merchandising σε άλλη εταιρεία;
Τι ισχύει γενικά:

 • Οι εταιρείες υπηρεσιών merchandising εφαρμόζουν τις αλλαγές πλανογραμμάτων ταχύτερα από την υπάρχουσα πρακτική του πελάτη.
 • Οι εταιρείες υπηρεσιών merchandising έχουν υψηλότερη ποιότητα τήρησης του αρχικού πλανογράμματος σε σχέση με την υπάρχουσα πρακτική του πελάτη.
 • Η ταχύτερη, πιο ακριβής εφαρμογή και συντήρηση του πλανογράμματος που παρέχεται από τις εταιρείες υπηρεσιών merchandising  προωθεί τις πωλήσεις και τα κέρδη.
Τι μας κάνει καλύτερους από τον ανταγωνισμό;

Τα βασικά μας κεφάλαια είναι:

 • Εξαιρετικά ικανοί και εκπαιδευμένοι merchandisers.
 • Καλοί μηχανισμοι ελέγχου.
 • Μακροχρόνια εμπειρία.
Ποιες είναι οι αρχές σας;
 • Σκεφτόμαστε για τον πελάτη
 • Αντιδρούμε σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
 • Ακούμε τις προτάσεις του πελάτη
 • Ικανοποιούμε τις προσδοκίες του πελάτη
 • Καινοτομούμε στις διαδικασίες
 • Αυξάνουμε την αποδοτικότητα
 • Εφαρμόζουμε τις πιο νέες μεθόδους
 • Μειώνουμε τα κόστη του πελάτη
 • Ψάχνουμε για τις πιο αποτελεσματικές λύσεις
Υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες σας για δοκιμαστική περίοδο;
Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις  υπηρεσίες merchandising  για περιορισμένη χρονική ή σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές διάρκεια δοκιμαστικά.
Μπορεί κάποιος να έχει ομάδες με κυμαινόμενο αριθμό ατόμων σε διαφορετικές περιόδους ανάλογα με τις ανάγκες;
Είναι δυνατό να έχετε εκπαιδευμένες και έμπειρες ομάδες merchandising ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες του προϊόντος, τις παρουσιάσεις νέων προϊόντων, ειδικές ενέργειες, κλπ.
Τι μεμονωμένες υπηρεσίες merchandising παρέχετε;
Οι υπηρεσίες μας Πωλήσεων και Merchandising περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη Δικτύων Πωλήσεων
 • Διαχείριση ανά κατηγορία προϊόντων
 • Υλοποίηση πλανογραμμάτων
 • Γενικό Merchandising
 • Έλεγχος καταστημάτων
 • Έρευνα «μυστικού» επισκέπτη
 • Διανομή φυλλαδίων/ καταλόγων / δειγμάτων
 • Γευστική δοκιμή
 • Εποχιακές ενέργειες
 • Λανσάρισμα προϊόντων
 • Έκτακτες προωθητικές ενέργειες
 • Αναδιαμόρφωση καταστημάτων
 • Εκθέσεις
Παρακολουθούνται οι υπηρεσίες merchandising από υπάρχουσες διαδικασίες ή κανονισμούς;
Όλες οι merchandising υπηρεσίες μας βασίζονται σε διαδικασίες και κανονισμούς συστήματος ελέγχου ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται συνεχής απόδοση στην εκτέλεση.

 • Όλα τα έργα σχεδιάζονται και παρακολουθούνται τακτικά.
 • Έχουμε συνεχή επίβλεψη όλων των ομάδων που βρίσκονται στην αγορά.
 • Κάνουμε συχνές συναντήσεις με τους υπεύθυνους των πελατών μας για τα αποτελέσματα προόδου του έργου.
Υπάρχει εγχειρίδιο ή οδηγός για τις τεχνικές merchandising;
Η εκπαίδευση είναι από τις πιο σημαντικές διαδικασίες που διαθέτουμε. Είναι μια συνεχής διαδικασία και προσπαθούμε να μαθαίνουμε περισσότερα για τις σύγχρονες τεχνικές  merchandising ώστε να δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό και να έχουμε έμπειρους εκπαιδευτές στα σεμινάρια.
Πως μπορώ να ξέρω τι γίνεται με το λογαριασμό μου; Έχω πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί;
Τα στοιχεία του έργου είναι στη διάθεσή σας εφόσον ζητηθούν. Οι πελάτες μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο του έργου και να πάρουν συνοπτικές αναφορές.
Πως μπορώ να παραδώσω προωθητικό υλικό στα καταστήματα; Έχετε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο;
Ναι, μπορούμε να αποθηκεύσουμε, διαχειριστούμε και διανέμουμε κάθε τύπο ή ποσότητα προωθητικού υλικού που διεθέτετε. Μπορούμε επίσης να σας ενημερώνουμε τακτικά για το επίπεδο αποθεμάτων, το που βρίσκονται τα υλικά, κλπ.
Είναι οι υπάλληλοι αφοσιωμένοι στη στρατηγική του πελάτη;
Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ αναλαμβάνει όλη την καθημερινή λειτουργία του έργου καθώς και τη διαχείριση του προσωπικού, ενώ ο πελάτης έχει τη γενική επίβλεψη.

Αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και του διοικητικού χρόνου, απαλλαγή του πελάτη από καθημερινές εργασίες διαχείρισης και δέσμευσης ομάδων εργαζομένων.

Το προσωπικό της ΤΑΛΑΝΤΟΝ ακολουθεί τους κανόνες των τεχνικών εφαρμοσμένου marketing για να διεκπεραιώσει τη διαχείριση κατηγορίας προϊόντος, τα πλανογράμματα και άλλες εφαρμογές με αποτελεσματικό τρόπο.

Μπορώ να αλλάξω τις προδιαγραφές του έργου ανάλογα με τις ανάγκες σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή;
Ναι, Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να έχετε δώσει ένα λογικό χρόνο για προετοιμασία. Οι υπηρεσίες μας είναι απολύτως  ευέλικτες και προσαρμοσμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες σας. Το έργο θεωρείται δυναμικό και εξελισσόμενο και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθούμε στις αλλαγές γρήγορα και αποτελεσματικά.
Θα υπάρχει κάποιος που μπορώ να επικοινωνήσω σε περίπτωση προβλήματος;
Ναι, θα υπάρχει μια καθορισμένη ομάδα για το έργο σας, υπεύθυνη να αντιμετωπίσει κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει. Ο Υπεύθυνος Έργου και οι  Επόπτες θα είναι διαθέσιμοι σε τακτική βάση.

Η αφοσιωμένη ομάδα merchandising  διαθέτει φιλική και προσωπική προσέγγιση για την επαφή με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.